Garantie voor jouw Daumonet kookwaar

Daumonet producten worden zorgvuldig getest om te garanderen dat de producten waarop u vertrouwt voldoen aan de strengste eisen. Als er een probleem optreedt met het reeds gekochte product wat toe te schrijven is aan productiefouten die verband houden met materiaal of de fabricatie van het product, dan zal Daumonet het product naar eigen goedkeuren vervangen in overeenstemming met de hierna genoemde garantievoorwaarden.

Alle Daumonet producten zijn gegarandeerd tegen fabricagefouten gedurende een periode van 5 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie wordt niet verlengd na het verlenen van diensten onder deze garantie, in het bijzonder het geval van vervanging van een product of onderdeel van een product. In deze gevallen begint de garantieperiode niet opnieuw.

 

Schriftelijke kennisgeving van gebreken

De consument kan gebruik maken van de garantierechten door binnen de garantieperiode schriftelijk melding te maken bij Daumonet. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om te bewijzen dat de garantie niet is verlopen door het meeleveren van het aankoopbewijs van het product. De melding van het defect aan Daumonet moet met foto’s van het defect en het bestelnummer naar info@daumonet.com worden gestuurd.

 

Diensten in geval van garantie

In geval van vervanging wordt het product gratis vervangen door een nieuw product van dezelfde soort kwaliteit en kwantiteit. Als het product ten tijde van de melding van het defect niet meer wordt geproduceerd, is Daumonet gerechtigd een soortgelijk product te leveren. Als Daumonet kiest voor het opsturen van een vervangend onderdeel, draagt Daumonet de kosten van het vervangende onderdeel inclusief de verzendkosten.

 

Voorwaarden en uitsluiting van de garantie

De garantie is afhankelijk van het naleven van de gebruiksaanwijzing en het gebruik van Daumonet producten volgens de gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften van Daumonet. De gebruiksaanwijzingen worden meegeleverd bij elk product en staan op de onderhoudspagina op de site.

De garantie strekt zich niet uit tot:

 • Slijtage of verkeerd gebruik van het kookgerei;
 • Onjuiste opberging van het product;
 • Schade door agressieve milieu-invloeden, chemicaliën, reinigingsmiddelen en intensief zonlicht.

 

De geldigheid van de garantie eindigt met:

 • Het niet naleven van de gebruiksinstructies en het onderhoud;
 • Productschade veroorzaakt door derden;
 • Schade die te wijten is aan normale slijtage of opzettelijke en nalatige schade;
 • Onjuiste ingebruikname;
 • Gebrek aan of onjuist onderhoud/verzorging;
 • Producten die worden gerepareerd door iemand anders dan Daumonet;
 • Diefstal of verlies van het product;
 • Tweedehands verkopen;
 • Doorverkoop via derden.

Bocuse

Verkrijgbaar in 3 kleuren

Carême

Verkrijgbaar in 3 kleuren

Auguste

Verkrijgbaar in 3 kleuren

Ducasse

Verkrijgbaar in het zwart

Barbot

Verkrijgbaar in het zwart

We gebruiken dit voor de volgende doeleinden: analyseren van de activiteit op de website en app, integreren van social media, personaliseren van content en marketing, informatie op een apparaat opslaan en/of openen, gepersonaliseerde advertenties, advertentiemeting, inzichten in het publiek en productontwikkeling. We kunnen ook je precieze geolocatie gegevens gebruiken, indien je daar toestemming voor geeft.